Feliratkozás

2013. június 6., csütörtök

Szülőnek lenni

                         

Szülőnek lenni

Napjainkban szülőnek lenni igen nehéz feladat.
Megfelelni gyermekeinknek, önmagunknak,a társadalomnak, miközben  helyt kell állnunk az élet különböző területein   és hordoznunk  kell a szüleinktől kapott  beállítódást,félelmet,családi titkot  vagy épen nyitotságot,kalandos kedvet,szabadságvágyat.Ezeket aztán továbbadjuk  gesztusok,dühkitörések vagy  tiltás útján.   Ezért kell sokszor megnézni,hogy vajon ki cselekszik belőlünk?
Gyerrnekeinket úgy próbáljuk nevelni,hogy a világról össze -
gyűjtött  tapasztalatainkat továbbadjuk nekik.Így sok értéket tu-
dunk megőrizni,s így tartjuk meg kúltúránkat.Azonban ezt a folya-
matot keresgélések,próbálkozások is kísérik.Így a szülők megakar-
ják  óvni gyermekeiket mindattól amit elszenvedtek,és továbbad-
ják  azt amit a kúlturához tartozónak gondolnak.
Legtöbb esetben  minden ember megtalálja helyét a világban ,
Ha mégsem akkor  ne saját környezetünkben keressünk bűnbakkot, főleg nem gyermekeinkben , hanem saját magunkban. 
A helyzet az, hogy gyermekeink szabad lelkű, belülről vezérelt, önállóan gondolkodó lénynek születnek. Nekünk, szülőknek mindössze annyit kell tennünk, hogy tiszteletre tanítjuk őket mások és a környezetük iránt ahelyett, hogy erőszakos irányítással a társadalomnak tetsző életmódra kényszerítenénk őket. Ehelyett azonban általában azt tanítjuk nekik, hogy mások helyeslése és elismerése szerint alakítsák a döntéseiket.
Nekünk mindössze annyit kell tennünk, hogy igyekezzünk mindnyájan minden nap megtenni minden tőlünk telhetőt, miközben egy percre se felejtsük el, szavaink és tetteink milyen mély nyomot hagynak gyermekeinkben!
                                   

A BIOPAJZS® a növénytermesztésben

A Biopajzs® bio lombtrágya egy olyan speciális levéltrágya, amely komplex formában tartalmazza a növények gyökérképződéséhez, szárképzéséhe...